heitmann-headshot | Exascale Day Audio: Katrin Heitmann

Katrin Heitmann of Argonne National Laboratory